Vanaf 1 januari 2014 draagt de werkgever bij aan de ziektekosten van flexwerkers.
Doel van de nieuwe wet is om het ziekteverzuim en de instroom van zieke werknemers met een flexibel dienstverband te beperken.
Werknemers met een flexibel dienstverband zijn werknemers: die ziek worden en geen vaste dienstbetrekking hebben, die binnen vier weken na einde dienstbetrekking ziek worden, die ziek uit dienst gaan en zieke WW-ers.
Met deze wet wil de regering uitzendkrachten en mensen met een tijdelijk dienstverband, die ziek zijn, sneller aan het werk krijgen.
Werkgevers betalen voortaan een hogere premie als er meer mensen met een tijdelijk dienstverband in de Ziektewet (of WIA) komen. De werkgever krijgt nog meer verantwoordelijkheid voor de schadelast van een zieke (ex) werknemer.
Wat kan een werkgever doen?

  • de verzuimbeheersing een grotere prioriteit geven.
  • bij arbeidsconflicten mediation beproeven om uitval te voorkomen.
linkedin