Mediation

Tarief mediator:
De hoogte van het tarief is afhankelijk van de complexiteit, het belang, de spoedeisendheid en de draagkracht van cliënt.

Voorwaarden:
MfN mediationovereenkomst
MfN mediationreglement
Toelichting MfN mediationreglement
Gedragsregels voor de MfN registermediator

Advies / procedure

Tarief advocaat:
De hoogte van het tarief is afhankelijk van de complexiteit, het belang, de spoedeisendheid en de draagkracht van cliënt.
Procederen met een toevoeging (pro deo) is mogelijk.

Voorwaarden:

Disclaimer
Aan de vormgeving en inhoud van deze site is de grootst mogelijke zorg besteed. Aan de inhoud kunnen echter geen rechten worden ontleend. Iedere aansprakelijkheid is uitgesloten. Op al onze verrichtingen zijn onze voorwaarden van toepassing.