Mediation staat voor:  onpartijdig, vertrouwelijk, vrijwillig en zelfbeschikking.

Conflicten geven veel stress en onnodige strijd. Wordt deze strijd uitgevochten voor de rechter, dan leidt dat vaak tot een onbevredigend resultaat voor beide partijen. Partijen kunnen er ook voor kiezen om samen te zoeken naar een goede oplossing. Een mediator kan u daarbij helpen. Een gecertificeerd advocaat-mediator is onafhankelijk, onpartijdig en deskundig. Als mediator begeleidt Anja de gesprekken en stimuleert ze partijen om elkaar te vinden. Mediation is zeer geschikt bij echtscheidingen, arbeidsgeschillen en zakelijke conflicten.

Hoe werkt een mediation?

 • de mediator wordt benaderd door een partij of door beide partijen;
 • er wordt een gratis intake gepland waarbij beide partijen aanwezig zijn;
 • informatie over mediation wordt toegezonden;
 • in het eerste gesprek worden de voorwaarden waaronder de mediation plaatsvindt besproken;
 • in de daaropvolgende gesprekken vertellen partijen hun verhaal en maken ze hun wensen kenbaar.
  Partijen worden dan begeleid en gestimuleerd om oplossingen te zoeken.
 • de gevonden oplossingen worden vastgelegd in een overeenkomst die door partijen wordt ondertekend.

Als geregistreerd mediator is Anja gebonden aan de gedragsregels van het kwaliteitsregister Mediators federatie Nederland (MfN), zij gebruikt daarom de MfN mediationovereenkomst, MfN voorwaarden en MfN klachtenregeling.

Mediation bij echtscheiding

Steeds vaker kiezen partijen ervoor, ter voorkoming van lange procedures en in het belang van hun kinderen, om samen via mediation hun relatie te beëindigen.

Voordelen kunnen zijn:

 • voorkomen van escalatie en lange procedures;
 • verbetering van de communicatie;
 • soepeler verloop van de echtscheiding;
 • gehoord worden;
 • respect voor behoeften van kinderen;
 • samen kiezen voor een goed ouderschapsplan;
 • komen tot een eerlijke en evenwichtige verdeling;
 • kostenbesparend.

Mediation bij arbeidsgeschillen

Mediation bij arbeidsgeschillen kan als voordeel hebben:

 • voorkomen van escalatie;
 • voorkoming ziekteverzuim;
 • verbetering van de werksfeer;
 • soepeler verloop van een re-integratie;
 • voldoen aan de wensen van het UWV of de rechter;
 • meningen worden gehoord;
 • samen een oplossing zoeken;
 • kostenbesparend.

Arbeidsmediation is ook geschikt als partijen op een respectvolle wijze van elkaar afscheid willen nemen. Een exit-mediation door een advocaat-mediator kan als voordeel hebben:

 • een evenwichtige en juridisch correcte beëindigingovereenkomst;
 • een positief getuigschrift;
 • positieve energie voor de toekomst;
 • op een waardige manier afsluiten;
 • voorkoming van een conflict met het UWV.

Mediation bij zakelijke conflicten

Bij zakelijke conflicten zijn partijen vaak bezig met het veilig stellen van posities en het versterken van standpunten, waardoor er niet meer geluisterd wordt. Wanneer partijen van elkaar afhankelijk zijn of wanneer zij de relatie willen behouden, kan mediation waardevol zijn. Steeds vaker wordt daarom ook bij zakelijke conflicten voor mediation gekozen. Mediation bij zakelijke conflicten kan als voordeel hebben:

 • behoud relatie;
 • verbetering van communicatie;
 • win-win situatie;
 • nieuwe mogelijkheden;
 • kostenbesparend.