Procederen is een weg als het echt niet anders kan.

Anja is een advocaat die veel ervaring heeft in het voeren van procedures bij de rechter. Ze gaat pas procederen als het echt niet anders kan, omdat een breuk daarna moeilijk te herstellen is. Ze kent de posities van partijen in een procedure en ze heeft het vermogen om schijnbaar kansloze zaken tot een goed einde te brengen.

Als advocaat kan zij u adviseren en ter zijde staan in een procedure als het gaat om onder meer de navolgende rechtsgebieden:

• arbeidsrecht
• huurrecht 
• echtscheidingsrecht

 Bel 06 55 73 30 20 voor een gratis intake ter waarde van € 200,00.