Intervisie voor advocaten en mediators

Intervisie is gestructureerd overleg/feedback binnen een kleine groep gelijkwaardige professionals ter bevordering van de kwaliteit van de professionele beroepsuitoefening.

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) werkt op dit moment aan een systeem van kwaliteitstoetsen. Advocaten worden vanaf 1 januari 2017* verplicht om een aantal dagdelen per jaar deel te nemen aan gestructureerde feedback. Dit ter verbetering van hun professioneel gedrag.

De NOvA hanteert voor intervisie de navolgende voorwaarden:

  • gestructureerd overleg;
  • onder begeleiding van een gespreksleider (intervisiebegeleider), die de vereiste opleiding heeft gevolgd;
  • een groep van 6 tot 10 deelnemers;
  • één of meer dilemma’s om te bespreken;
  • de deelnemers brengen ieder één of meer dilemma’s in;
  • vragen over eigen functioneren staan centraal;
  • geheimhouding dient geëerbiedigd te worden;
  • afgifte van een bewijs van deelname.

Als aan alle voorwaarden is voldaan heeft de deelnemer recht op één niet-juridisch opleidingspunt per uur, met een maximum van vier punten per dag.

Intervisie kan plaatsvinden binnen het kantoor met collega-advocaten. Voor kleine kantoren met minder dan 6 advocaten is dit wellicht niet mogelijk. Deze kantoren zijn aangewezen op samenwerking met andere kantoren.

Ook een geregistreerd mediator dient zijn vakbekwaamheid met intervisie te bevorderen. De NfM eist van mediators, dat zij minimaal 3 bijeenkomsten van twee uren binnen een tijdsbestek van 12 maanden bijwonen (18 punten per jaar).

Anja van der Wallen is al geruime tijd als advocaat en mediator werkzaam binnen HJF Advocaten. Mede ter bevordering van haar functioneren als advocaat en mediator heeft Anja in maart 2010 de intervisiecursus voor advocaten gevolgd. Deze kennis heeft zij vervolgens toegepast in diverse intervisiegroepen. In 2014 heeft Anja vervolgens de door de NOvA goedgekeurde opleiding “gespreksleider intervisie voor advocaten” gevolgd.

Anja biedt haar diensten aan als intervisiebegeleider voor advocaten en mediators die een intervisiegroep zoeken. Indien sprake is van een klein kantoor kan zij u helpen bij het formeren van een groep.

Anja hanteert als gespreksleider de “8 stappen intervisiemethode” conform de voorwaarden van de NOvA. De intervisies duren maximaal 135 minuten. Tijdens een intervisie worden 2 dilemma’s behandeld.

De kosten van de begeleiding van een intervisie van 135 minuten door Anja bedragen € 60,00 excl. BTW per persoon, bij minimaal 6 deelnemers.

Voor meer informatie kunt u met Anja contact opnemen: telefoonnummer 070 – 387 00 08, e-mail: jwgvanderwallen@hjfadvocaten.nl

*is de planning

linkedin