Nieuw rechtsgebied

Mr. J.W.G. van der Wallen heeft zich in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: Huurrecht (en sub bedrijfsruimte en woonruimte) Arbeidsrecht (en sub arbeidsmediation) Personen en...

Lees meer

Intervisie voor advocaten en mediators

Intervisie voor advocaten en mediators Intervisie is gestructureerd overleg/feedback binnen een kleine groep gelijkwaardige professionals ter bevordering van de kwaliteit van de professionele beroepsuitoefening. De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) werkt op dit...

Lees meer

‘Wet aanpak schijnconstructies’

Op 1 juni 2015 is de ‘Wet aanpak schijnconstructies’ (WAS) in werking getreden. Deze wet bepaalt, dat een opdrachtgever gehouden is tot betaling van het loon van werknemers van een opdrachtnemer, wanneer een opdrachtnemer zijn werknemers niet of onvoldoende loon...

Lees meer

Modernisering Ziektewet (Wet BeZaVa)

Vanaf 1 januari 2014 draagt de werkgever bij aan de ziektekosten van flexwerkers.
Doel van de nieuwe wet is om het ziekteverzuim en de instroom van zieke werknemers met een flexibel dienstverband te beperken.

Lees meer