Intervisie voor mediators, advocaten en andere beroepsgroepen

Intervisie is gestructureerd overleg/feedback binnen een kleine groep gelijkwaardige professionals ter bevordering van de kwaliteit van de professionele beroepsuitoefening. Een geregistreerd mediator dient zijn vakbekwaamheid met intervisie te bevorderen. De NfM en de vFAS stellen de eis dat mediators minimaal 6 uren, binnen een tijdsbestek van 12 maanden, intervisiebijeenkomsten bijwonen. Ook de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) heeft een systeem van kwaliteitstoetsen. Advocaten kunnen een aantal dagdelen per jaar deelnemen aan gestructureerde feedback. Dit ter verbetering van hun professioneel gedrag. Ook andere beroepsgroepen werken aan kwaliteitsverbetering. Intervisie is daartoe een uitstekend middel. 

De NOvA hanteert voor intervisie de navolgende voorwaarden:

 • intervisie onder begeleiding van een gespreksleider die de vereiste opleiding heeft gevolgd;
 • een groep van tenminste drie deelnemers;
 • één of meer dilemma’s om te bespreken;
 • de deelnemers brengen ieder één of meer dilemma’s in;
 • vragen over eigen functioneren staan centraal;
 • geheimhouding dient geëerbiedigd te worden;
 • afgifte van een bewijs van deelname;
 • recht op één niet juridisch opleidingspunt per uur, met een maximum van vier punten per dag.

De MfN hanteert voor intervisie de navolgende voorwaarden:

 • minimaal drie bijeenkomsten van twee uren per twaalf maanden;
 • een groep van tenminste vijf mediators, waarvan drie MfN registermediator;
 • een van de (ervaren) mediators begeleidt de bijeenkomst;
 • hantering van een bepaalde methode;
 • recht op een cat. 1b punt per uur.

De vFAS hanteert voor intervisie de navolgende voorwaarden:

 • een groep van tenminste zes personen;
 • met een duur van minimaal twee en maximaal vier uren;
 • een vFAS erkende begeleider;
 • hantering van een bepaalde methode;
 • eigen vaardigheden staan centraal;
 • recht op een opleidingspunt per uur.

Intervisie kan plaatsvinden binnen een kantoor. Voor kleine kantoren is dit wellicht niet mogelijk. Deze kantoren zijn aangewezen op samenwerking met andere kantoren.

Anja heeft ter bevordering van haar functioneren als advocaat en mediator de intervisiecursus voor advocaten gevolgd. Deze kennis heeft zij vervolgens toegepast in diverse intervisiegroepen. In 2014 heeft Anja vervolgens de door de NOvA goedgekeurde opleiding “gespreksleider intervisie voor advocaten” gevolgd.

Anja biedt haar diensten aan als intervisiebegeleider voor advocaten en mediators die een intervisiegroep zoeken. Anja hanteert als gespreksleider de “8 stappen intervisiemethode” conform de voorwaarden van de NOvA en de regels van de NfM. De intervisies duren maximaal 135 minuten. Tijdens een intervisie worden 2 dilemma’s behandeld.

De kosten van de begeleiding van een intervisie van 135 minuten door Anja bedragen € 60,00 excl. BTW per persoon, bij minimaal 6 deelnemers.

Voor meer informatie kunt u met Anja contact opnemen.